K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Zobrazit podrobnosti
Daňové formuláře

Formuláře
Daňové formuláře
Daň z příjmů fyzických osob
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
Daň příjmů právnických osob
DPH
Silniční daň
Daň z nemovitosti
Dědická daň
Darovací daň
Daň z převodu nemovitosti
Daň z nabytí nemovitých věcí
Spotřební daň
Sociální pojištění
Zdravotní pojištění
Čísla účtů finančních úřadů
Registr plátců DPH
Zboží ve snížené sazbě DPH
Ochrana osobních údajů

Zákony
o dani silniční
o dani z přidané hodnoty
o dani z nemovitosti
o dani dědické, darovací a z převodu nemovitosti
o daních z příjmů
o spotřebních daních
o sociálním pojištění
o zdravotním pojištění

Vyhledávání
Vyhledávání zde

Daňové přiznání za rok 2014

Základní informace o dani z příjmu fyzických osob

Předmět daně z příjmů fyzických osob

Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti a funkční požitky (§ 6), příjmy z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7), příjmy z kapitálového majetku (§ 8), příjmy z pronájmu (§ 9), ostatní příjmy (§ 10). Příjmem se rozumí příjem peněžní i nepeněžní dosažený i směnou.

Základ daně z příjmu fyzických osob

Základem daně je částka, o kterou příjmy plynoucí poplatníkovi ve zdaňovacím období, za které se pro účely daně z příjmu fyzických osob považuje kalendářní rok, přesahují výdaje prokazatelně vynaložené na jejich dosažení, zajištění a udržení, pokud dále u jednotlivých příjmů podle § 6 až 10 není stanoveno jinak. Daň ze základu daně sníženého o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) zaokrouhleného na celá sta Kč dolů činí 15 %.

Zákon o dani z příjmu fyzických osob

Bližší informace naleznete v zák. č. 586/1992 Sb., zákon o dani z příjmu, v platném znění. Informace o termínu pro podání daňového přiznání naleznete v daňovém kalendáři.

Daňové přiznání za rok 2014 - formuláře

Registrace daně z příjmu fyzických osob za rok 2014

Přihláška k registraci fyzických osob - univerzální

Odštěpné závody a provozovny (příloha k přihlášce k registraci)

Oznámení o změně registračních údajů

Vyměřovací řízení daně z příjmu fyzických osob za rok 2014 - daňové přiznání

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014 (interaktivní formulář)

Pokyny k vyplnění Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014

Příloha č. 1 k Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014 (interaktivní formulář)
- výpočet dílčího základu daně z příjmů z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti (§ 7 zákona)

Příloha č. 2 k Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014 (interaktivní formulář)
- výpočet dílčích základů daně z příjmů (§ 9 a § 10 zákona)

Příloha č. 3 k Přiznání k dani z příjmu fyzických osob za rok 2014 (interaktivní formulář)
- výpočet daně z příjmů ze zdrojů v zahraničí (§ 38f zákona)

Pojistné přiznání k dani z příjmů fyzických osob za kalendáření rok 2013

Příloha k Přiznání k dani z příjmu fyzických osob (interaktivní formulář)
- pro poplatníky uplatňující odčitatelnou položku podle § 34 odst. 1 zákona o daních z příjmů

Samostatný list k Příloze č. 3 Příjmy ze zdrojů v zahraničí (interaktivní formulář)
- metoda prostého zápočtu daně zaplacené v zahraničí

Seznam pro poplatníky uplatňující nárok na vyloučení dvojího zdanění (interaktivní formulář)
- podle § 38f odst. 10 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Výpočet částky slev na dani při zaměstnávání zaměstnanců se zdravotním postižením

Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických nebo právnických osob (interaktivní formulář)

Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických nebo právnických osob

Pokyny k vyplnění vyúčtování daně vybírané srážkou
- podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických nebo právnických osob za část zdaňovacího období roku 2014

Příloha k vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmu fyzických osob (interaktivní formulář)

Hlášení plátce daně o dani z příjmu vybírané srážkou (interaktivní formulář)

Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů (interaktivní formulář)

Potvrzení o vyplacených příjmech podle § 7 odst. 6 zákona č. 586/1992 Sb.,
- o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") a dani vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně

Důležité

Pro práci s interaktivními formuláři doporučujeme Adobe Reader 8.0 nebo novější.